Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος Μηχανικών Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών και Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε το 1995 και αποτελείται από το Διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του.

Σκοπός

Όπως αναγράφεται και στο καταστατικό του συλλόγου σκοπός της ίδρυσης του είναι :

  • Η μελέτη, έκφραση και δράση για την προώθηση και εφαρμογή θεμάτων στα πεδία αρμοδιότητας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ως Υλικό και Λογισμικό μέρος), των Δικτύων διασύνδεσής τους και της Πληροφορικής, ως τεχνικά και επιστημονικά ζητήματα που έχουν σχέση με την μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, εγκατάσταση, διαχείριση λειτουργίας, συντήρηση, έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και την παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
  • Η προάσπιση και διεκδίκηση των οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των όρων άσκησης του επαγγέλματος του διπλωματούχου Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, ως ισότιμου μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος προβάλλει με τρόπο οργανωμένο τα αιτήματα, τις απόψεις και τις θέσεις του με δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις και χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο.O Σύλλογος προωθεί τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του για την μαζική και ενιαία αντιμετώπιση των αιτημάτων τους και επιδιώκει τη συνεργασία με άλλους συλλόγους τεχνικών, επιστημόνων και λοιπών εργαζομένων.Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, διοργανώνει εκδηλώσεις, σεμινάρια με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση των μελών του.

Μέλη του Συλλόγου
Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά, έκτακτα και επίτιμα μέλη.

Τακτικά μέλη
Τακτικά μέλη του Συλλόγου εγγράφονται όσοι Μηχανικοί διαθέτουν στον τίτλο των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών τους τουλάχιστον μια από τις λέξεις «Ηλεκτρονικός», «Υπολογιστής», «Πληροφορία», «Δίκτυο», «Επικοινωνία», «Αυτοματισμός» ή παράγωγο αυτών, εφόσον είναι Διπλωματούχοι Ανωτάτων Σχολών, μέλη του ΤΕΕ, αποδέχονται τους σκοπούς του Συλλόγου και έχουν μόνιμη κατοικία ή επαγγελματική έδρα σε έναν από τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας.

Έκτακτα μέλη
Έκτακτα μέλη του Συλλόγου εγγράφονται οι σπουδαστές εκείνων των Ανωτάτων Σχολών οι οποίες απονέμουν τίτλους προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών που περιέχουν τουλάχιστον μια από τις λέξεις «Ηλεκτρονικός», «Υπολογιστής», «Πληροφορία», «Δίκτυο», «Επικοινωνία», «Αυτοματισμός» ή παράγωγο αυτών, καθώς και οι Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι Ανωτάτων Σχολών που δεν είναι μέλη του ΤΕΕ αλλά διαθέτουν τα παραπάνω συστατικά στον τίτλο σπουδών τους, εφόσον αποδέχονται τους σκοπούς του Συλλόγου.

Επίτιμα μέλη
Επίτιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όσοι βοήθησαν κατά οποιοδήποτε τρόπο το Σύλλογο στην επιδίωξη και πραγμάτωση των σκοπών του, ή συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξέλιξη της Επιστήμης. Τα επίτιμα μέλη προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη εγγραφή τους. 

Μέλη του Δ.Σ.

ΤίτλοςΟνοματεπώνυμοemail 
ΠρόεδροςΓιάννης Μαυρίδηςproedros@smhypbe.gr 
Αντιπρόεδρος Τάνια Κερκίρη antiproedros@smhypbe.gr 
Γεν. Γραμματέας Ισαβέλλα Κοτίνη g_grammateas@smhypbe.gr 
ΤαμίαςΝικόλαος Δούνιας tamias@smhypbe.gr
Ειδ. ΓραμματέαςΔημήτρης Καλλέας e_grammateas@smhypbe.gr 
Μέλος 1Ισαάκ Μαραντίδηςmelos1@smhypbe.gr
Μέλος 2 Νίκος Πετρίδηςmelos2@smhypbe.gr
Ċ
Αντιπρόεδρος ΣΜΗΥΠΒΕ,
26 Δεκ 2011, 9:06 π.μ.
Comments