Τριήμερο υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών (27, 28 και 31 Μαΐου 2013)

αναρτήθηκε στις 23 Σεπ 2013, 4:25 π.μ. από το χρήστη Ειδ. Γραμματέας ΣΜΗΥΠΒΕ

Τριήμερο υποστήριξης επιχειρηματικών

ιδεών από το ΤΕΕ/ΤΚΜ

§        Περισσότερες από 30 επιχειρηματικές προτάσεις έχουν υποβληθεί προς παρουσίαση στο “Τριήμερο υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών” που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στις 27, 28 και 31 Μαΐου.

§    Την 1η και 2η ημέρα του τριημέρου (27 και 28 Μαΐου) θα διεξαχθεί ειδικό σεμινάριο-workshop, το οποίο θα προετοιμάσει και θα καθοδηγήσει τους προκριθέντες στη βελτίωση των προτάσεων / παρουσιάσεών τους. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο ημερών θα γίνουν εισηγήσεις από έμπειρους και επιτυχημένους επαγγελματίες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τρόπους υλοποίησης και σωστής προβολής μίας επιχειρηματικής ιδέας.

§   Την τρίτη ημέρα (31 Μαΐου) θα γίνουν, κατά θεματικές ενότητες οι παρουσιάσεις των επιχειρηματικών προτάσεων. Τέλος την επόμενη ημέρα (1/6), θα πραγματοποιηθούν σειρά επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β).

§        Οι θεματικές ενότητες των προτάσεων είναι:

o        Πληροφορική

o        Κατασκευές-Καινοτόμες προτάσεις για οικοδομικά υλικά.

o        Ενέργεια

o        Γενικές επιχειρηματικές προτάσεις

§         H εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους και θα φιλοξενηθεί στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου Αλεξάνδρου 49).

§         Περισσότερες πληροφορίες και συνοπτική παρουσίαση των προτάσεων, είναι αναρτημένες, στη σχετική με την εκδήλωση,
ιστοσελίδα: ΤΕΕ/ΤΚΜ: τριήμερο υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών
Ċ
Ειδ. Γραμματέας ΣΜΗΥΠΒΕ,
23 Σεπ 2013, 4:25 π.μ.
Ċ
Ειδ. Γραμματέας ΣΜΗΥΠΒΕ,
23 Σεπ 2013, 4:25 π.μ.
Comments