ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

αναρτήθηκε στις 23 Σεπ 2013, 4:17 π.μ. από το χρήστη Ειδ. Γραμματέας ΣΜΗΥΠΒΕ
Στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων «Πρόγραμμα Κατάρτισης/ Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακές Εξόδου, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (Θεματικοί Άξονες Προτεραιότητας 05, 06, 09) το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», η Ένωση Φορέων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ υλοποιεί  πανελλαδικά προγράμματα κατάρτισης 40ωρης διάρκειας, τα οποία απευθύνονται σε αυτοαπασχολούμενους και εργαζομένους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 5/ανά ώρα κατάρτισης.
Το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. πρόκειται να επιμορφώσει 2.000 ωφελούμενους πανελλαδικά. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 500 ωφελούμενοι. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις συμμετοχής

Υποβολή αίτησης:
1.Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Έργου: http://www.epanakatartisi.gr/
2.Με αποστολή στο tee_iekem@tee.gr της δήλωσης συμμετοχής.
Comments