Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών»

αναρτήθηκε στις 23 Σεπ 2013, 4:31 π.μ. από το χρήστη Ειδ. Γραμματέας ΣΜΗΥΠΒΕ
Το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. πρόκειται να συμμετάσχει στη δράση «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών».

Στο συνημμένο έγγραφο περιέχονται πληροφορίες για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα.
ĉ
Ειδ. Γραμματέας ΣΜΗΥΠΒΕ,
23 Σεπ 2013, 4:31 π.μ.
Comments