Δράση «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» - Λίστα θέσεων ερευνητών & τεχνικών ανά εγκεκριμένη επιχείρηση/Δικαιούχο

αναρτήθηκε στις 10 Νοε 2013, 1:30 π.μ. από το χρήστη Ειδ. Γραμματέας ΣΜΗΥΠΒΕ
Αναλυτικότερα στο: ΓΓΕΤ
Comments