Υπηρεσίες προς τα Μέλη

Παρέχεται περιορισμένη πρόσβαση, μόνο για τα εγγεγραμμένα μέλη (melh@smhypbe.gr) μετά από Σύνδεση / Sign in στον ιστότοπο (βλ. κάτω μέρος της σελίδας)]


Επιστημονικό Υλικό - Αρθρογραφία

Προτείνετε Θέμα Σεμιναρίου


ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να κάνετε Σύνδεση / Sign in στις Υπηρεσίες προς τα Μέλη δεν απαιτείται διεύθυνση gmail.com ή smhypbe.gr.
Απλά, θα πρέπει προηγουμένως να δημιουργήσετε λογαριασμό στο accounts.google.com χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στο ΣΜΗΥΠΒΕ (είναι αυτή που έχει δηλωθεί στη λίστα melh@smhypbe.gr, μέσω της οποίας λαμβάνετε τα μηνύματα εσωτερικής πληροφόρησης του συλλόγου).

Στη συνέχεια, κάνετε σύνδεση / sign in και αποκτατε πρόσβαση σε ολόκληρο το περιεχόμενο του ιστοτόπου www.smhypbe.gr.

Αν δεν θυμάστε τη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει στο Σύλλογο ή αν θέλετε να την αλλάξετε ή απλά να τη δηλώσετε για πρώτη φορά, παρακαλούμε να στείλετε μήνυμα email προς τη διεύθυνση info@smhypbe.gr αναγράφοντας το αίτημά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον αριθμό μέλους ΤΕΕ.

Η εγγραφή στο Google Accounts είναι απαραίτητη (αντί του αυτόνομου τοπικού user authentication) και χρήσιμη (αφού δεν χρειάζεται να διατηρούμε ξεχωριστό λογαριασμό), καθώς ολόκληρος ο ιστότοπος έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Google.